Archive

Posts Tagged ‘sonde’

GPS souřadnice českých měst a obcí

February 1st, 2014 14 comments

Pro zobrazování poloh dopadů meteosond na IRC jsem potřeboval v jednoduchém CSV formátu seznam souřadnic českých měst, ale ukázalo se, že je překvapivě obtížné něco takového získat. Sice existuje tabulka na jednom astronomickém webu, výběr tam zahrnutých obcí je ale docela divný, někde je místo obce jen její část, atd.

Nakonec jsem zvolil postup “udÄ›lej si sám”, a to kombinací seznamu na Wikipedii, Google Geocoding API a trochy XPath.

Seznam rozumné podmnožiny měst mohu získat třeba pomocí:

curl 'http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_obc%C3%AD_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD&action=edit' |
 sed -ne 's/^# \[\[\([^]|]*|\)*\([^]]*\)\]\].*/\2/p' | sort

Mám-li zase jméno obce, její souřadnice mohu získat tímto zaklínadlem:

m=AÅ¡; curl -s 'http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address='"${m// /+},+CZ"'&sensor=false' |
 xmllint --xpath '//location[lat or lng]//text()' -

(Důležitý trik je to ,CZ, jinak bude Google znát spoustu Kolínů a Aš bude znamenat Americká Samoa. Alternativně si můžete z výsledků vyfiltrovat ty české pomocí XPath //result[address_component/short_name/text()="CZ"]/geometry/location[lat or lng]//text().)

Teď už to pro vygenerování jednoduchého CSV stačí spojit dohromady:

curl 'http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Seznam_obc%C3%AD_s_roz%C5%A1%C3%AD%C5%99enou_p%C5%AFsobnost%C3%AD&action=edit' |
 sed -ne 's/^# \[\[\([^]|]*|\)*\([^]]*\)\]\].*/\2/p' | sort |
 while read m; do
  echo -n $m
  curl -s 'http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?address='"${m// /+},+CZ"'&sensor=false' |
   xmllint --xpath '//location[lat or lng]//text()' - |
   tr -s '\n' ' ' | tr ' ' ','
  echo
  sleep 0.1
 done | sed 's/,$//'

Rádi byste hotové CSV?

Bonus: Podobně vygenerované CSV s pražskými částmi (katastrálními územími).

Bonus 2: A ještě CSV s obcemi s přenesenou působností (další velké obce a města)

Categories: linux Tags: , , , , ,

Weathersonde – Nearby Landing Notification

January 26th, 2014 1 comment

At our hackerspace brmlab, one of the things we do is picking up landed weather sondes. In short, fun hardware literally falling off the sky, several times a day, every day. These are stratospheric balloons used for weather data prediction, launched from various sites, that reach the 35km altitude, then the balloon bursts and it lands back on the ground at a random location. At the whole time, it transmits its current GPS coordinates via radio, making this a rather exciting sub-class of geocaching.

As a simple hack today (idea by chido), I created a simple script sonde.sh that is designed to be run three times a day, runs sonde trajectory prediction (a predict.habhub.org service – example) and if the sonde is predicted to land in a certain radius, reports that with a link to the prediction. By default, it is connected to jendabot, one of our brmlab IRC robotic minions, written in an appealingly crazy way as a collection of bash scripts.

Categories: life, software Tags: , , , , , ,